Tillväxtverket

Regionala matchnings­indikatorer‒ ­fördjupad analys

Missade du seminariet om regionala matchningsindikatorer? Ingen fara, här kan du se sändningen i efterhand och ta del av presentationerna.

Se presentationerna

Presentationerna är indelade i kapitel.

Dokumentation

Här hittar du presentationerna från dagen.PDF

Programmet i korthet

Åsa Bjelkeby, chef för enheten Regional näringslivsutveckling på Tillväxtverket inledde dagen med att hälsa välkomna och presentera lärprojektet som Reglab genomfört.

Karin Botås, projektledare på Reglab moderarade sedan besökarna genom dagen.

Åsa Bjelkeby och Ulf Savbäck från Tillväxtverket och Karin Botås från Reglab summerar dagen.

Karin Botås, Reglab, Åsa Bjelkeby, Ulf Savbäck, Tillväxtverket

Regionala matchningsindikatorer – vad är det?

Hur kan de användas och vilken nytta kan vi ha av materialet? Katja Olofsson, SCB

Fördjupningar och regionala jämförelser

Styrbjörn Holmberg, Region Östergötland, Jan Persson, Tillväxtverket, Anders Axelsson, Region Skåne och Joakim Boström Elias, Västra Götalandsregionen.

Hur kan matchningsindikatorerna vara ett stöd i arbetet med regional kompetensförsörjning?

Mats Larsson och Maria Hallberg Svensson, Region Örebro län och Peter Möller, Region Dalarna.

Summering av dagen och nästa steg

Åsa Bjelkeby och Ulf Savbäck summerar dagen och berättar om nästa steg i arbetet med kompetensförsörjning för Tillväxtverket.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta Karin Botås, Reglab eller Jan Persson, Tillväxtverket