Tillväxtverket

Kulturföretag - inte som andra

Är kulturföretag annorlunda andra företag, undrar många. Tillväxtverket ger svar, svart på vitt.

Vi genomför nämligen vart tredje år Sveriges största undersökning riktad till företag; Företagens villkor och verklighet. Där svarar 10 000 företag hur de ser på sitt företag idag och i framtiden. Nu har vi djupdykt i siffror just från de kulturella och kreativa näringarna, och publicerar resultaten i samband med 2019 års upplaga av Folk och Kultur.

Redan nu kan vi säga att kulturella och kreativa företag sticker ut på många sätt, jämfört med genomsnittet av företag. De upplever sig mer innovativa och mer digitaliserade. De exporterar dubbelt så mycket och har en mer positiv syn på sin framtida tillväxt. Samtidigt upplever de mycket mer än andra flera olika hinder för sin utveckling. Deras negativa upplevelse har ökat tydligt sedan förra gången undersökningen gjordes, år 2014.

Lyssna gärna när vi presenterar hela rapporten i samband med Folk och kultur, ett nytt kulturpolitiskt konvent för konst och kultur i hela Sverige. Platsen är Munktellstaden, Eskilstuna.

Folk och kultur pågår mellan den 6 och 9 februari. Tillväxtverket deltar på sammanlagt tre seminarier den 8 februari. Förutom Kulturföretag - inte som andralänk till annan webbplats, ordnar vi även Så utvecklas kulturella näringar i Sveriges regioner och kommunerlänk till annan webbplats och Att få fram finansiering för export och internationaliseringlänk till annan webbplats. Se gärna Folk och kulturs hela programlänk till annan webbplats.