Tillväxtverket

Besöksnäring på agendan

Välkommen till offentliga sektorns mötesplats för att diskutera samhällets roll i utvecklingen av besöksnäringen. För fjärde året i rad. Årets tema är: Besöksnäringen i ett nytt landskap!

Turism- och besöksnäringen har aldrig tidigare stått inför en liknade utmaning än den som smittspridningen av Covid-19 inneburit. Regleringar och nedstängningar över hela världen, men också människors ändrade beteende har haft enorma konsekvenser för besöksnäringen. I Sverige ser vi stora varsel och konkurser i dess spår. Det har också blivit tydligt vilken stor betydelse turismen har på olika platser. För servicen. För arbetstillfällen. För invånarnas hela livssituation.

Den 25 november samlas politiker och ledande tjänstemän från hela Sverige för att, mot bakgrund av pandemin och dess konsekvenser, diskutera turismpolitiska utmaningar och offentliga aktörers roll för en hållbar utveckling av besöksnäringen framåt.

Under dagen kommer vi att diskutera hur nya förutsättningar ställer krav på förändrade arbetssätt och nya politiska överväganden och prioriteringar.

  • Vad innebär krisen långsiktigt för besöksnäringens fortsatta utveckling?
  • Vilka nya värderingar kring resandet kommer vi att möta?
  • Hur kan ett förändrat landskap användas som hävstång för förnyelse, utveckling och innovation?

Vi diskuterar vilken roll offentliga aktörer har, såväl politiker som tjänstepersoner inom olika sektorer, samt delar exempel från aktörer internationellt och från olika delar av landet som tar nya initiativ.

Mingel och prisutdelning av Stora turismpriset 2020
Direkt efter konferensen blir det mingel följt av prisutdelning för Stora turismpriset (som i år delas ut på ett lite annat sätt) samt ett nytt pris, Årets ciceron i besöksnäringen. Detta pris, delas ut till en forskare som tagit fram en doktorsavhandling till nytta för besöksnöringens företag. Mer information kommer inom kort.

Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare i kommun, region eller statlig myndighet med ansvar för frågor som påverkar besöksnäringen. Du finns inom t ex kommunledning, samhällsplanering, miljö, kollektivtrafik, kultur, fritid, näringsliv och infrastruktur.

Varmt välkommen!

Sveriges Kommuner och Regioner, Tillväxtverket och Regionala nätverket för turism.

Tid

25 november

Plats

Clarion Sign, Stockholm samt möjlighet att delta digitalt.

Anmälan

Ett fullständigt program är klart i september men det går att anmäla sig redan nu om du vill försäkra dig om en plats. Förra årets konferens blev fullbokad. Precis som förra året finns möjlighet att delta även digitalt.
Obs! Läget är osäkert kring om konferensen kan genomföras fysiskt, på grund av corona. Om konferensen ställs in fysiskt kommer vi att erbjuda er att delta via webb.

Anmäl dig här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Linda Ahlford, SKR, linda.ahlford@skr.se

Anders Gunnarsson, SKR, anders.gunnarsson@skr.se