Tillväxtverket

Guider och vägledningar 

Här hittar du våra guider och vägledningar inom olika områden.

Filtrera utifrån målgrupp Filtrera utifrån tema
  1. Smart start för enklare regler

    Tillväxtverket har utvecklat ett stöd som ska hjälpa dig att lägga resurserna i konsekvensutredningsarbetet på rätt ställe så att utredningen blir proportionerlig…

    Vägledning Andra aktörer

  2. Handledning för konsekvens­utredning

    Denna handledning riktar sig främst till dig som arbetar på en myndighet, ett departement eller inom kommittéväsendet och som ska utreda konsekvenserna…

    Vägledning Andra aktörer Förenkling