Tillväxtverket
eu-logotyp

Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

Här kan ni testa om ni uppfyller de grundläggande kraven för att få stöd för ett EU-projekt. För att kunna söka stöd måste det finnas en öppen utlysning, inom respektive utlysning finns specifika krav som också måste uppfyllas.

 • Är ni en juridisk person, privat- eller offentligrättslig?

  Möjligheten för aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet att söka stöd är begränsat av statsstödsstödsregler. Privatpersoner kan inte ansöka om stöd.
 • Kan ni visa att ni har kapacitet att genomföra projektet?

  Ni som ansöker om stöd ska kunna visa att ni har en ekonomisk, administrativ och operativ förmåga att genomföra projektet.
 • Bidrar er idé till EU-programmets mål?

  Ert projekt behöver ligga i linje med det program inom vilket ni söker stöd.
 • Har ni medfinansiering av andra än Europeiska regionala utvecklingsfonden?

  Medfinansiering i ert projekt kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar.
 • Bidrar ert projekt till globala målen i Agenda 2030?

  Alla projekt förväntas bidra till något eller några av de globala målen.

Observera att annat kan gälla i enskilda utlysningar samt för er som söker stöd inom Fonden för en rättvis omställning.

Läs mer om vilka krav som ställs på er som ansöker och vilka krav som ställs på ert projekt.

Vad ni kan ansöka om läser ni om i programmen

I Sverige finns åtta strukturfondsprogram som är geografiskt indelade med varsitt programdokument. Det finns också ett nationellt program samt Fonden för rättvis en omställning. Programmen utgår från programområdets utmaningar och är uppdelade i politiska och specifika mål.

Här finns information om programmen.

Så länge kan ett projekt pågå

Om det finns begränsningar i hur länge ert projekt kan pågå framgår det i utlysningen.

Har ni frågor? Kontakta våra EU-program

PDF-version