Tillväxtverket
eu-logotyp

Styrande dokument

Nedan återfinns de dokument som är styrande för Europieska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning och som är beslutade av EU och Sveriges regering. Ni som genomför projekt som får stöd från fonderna ska följa bestämmelserna i de styrande dokumenten.

EU:s förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2021/1060, av den 24 juni 2021

Förordningen fastställer gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning, Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden, Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik.

Ladda ner och läs förordningen här:

EUR-Lex - 32021R1060 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2021/1058, av den 24 juni 2021

Förordningen fastställer särskilda bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Ladda ner och läs förordningen här:

EUR-Lex - 02021R1058-20210630 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 2021/1056, av den 24 juni 2021

Förordningen fastställer särskilda bestämmelser för Fonden för en rättvis omställning.

Ladda ner och läs förordningen här:

EUR-Lex - 02021R1056-20210630 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Partnerskapsöverenskommelsen

Partnerskapsöverenskommelsen tecknas mellan EU-kommissionen och varje medlemsstat. I partnerskapsöverenskommelsen motiveras valet av politiska och specifika mål för respektive EU-fond.

Ladda ner och läs Partnerskapsöverenskommelsen Pdf, 191.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Operativa programmen

Regionalfondsprogrammen ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning. De utgår från respektive regions strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

De operativa programmen inväntar beslut från EU-kommissionen.

Svenska lagar och förordningar

Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

Ladda ner och läs Förordning om förvaltning av program för vissa EU-fonder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Ladda ner och läs lagen om strukturfondspartnerskap, SFS (2014:479) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillväxtverkets Allmänna villkor

2022 års allmänna villkor för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden - flera projektpartner 

2022 års allmänna villkor för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden - en part 


PDF-version