Tillväxtverket
eu-logotyp

Planera ert projekt

För att skapa så bra förutsättningar för projektet som möjligt ska ni använda er av förändringsteori, tydligt inkludera hållbarhet och göra en plan för utvärdering när ni planerar ert projekts aktiviteter och genomförande. På så sätt skapar ni de rätta förutsättningarna för att kunna söka stöd för ert Regionalfondsprojekt.

I er planering behöver ni ta hänsyn både till de krav som beskrivs i utlysningen och till de som beskrivs under krav på projektet. Ni behöver säkerställa att er organisation kan söka EU-stöd och lever upp till de krav som ställs på er som ansöker.

Vilken projekttyp ni väljer styr hur er ansökan behöver se ut, vilket ni kan läsa om under Särskilda krav för vissa typer av projekt. Är ni flera aktörer som planerar ett projekt tillsammans behöver ni läsa på om hur projekt med flera partners fungerar. Detsamma gäller även om ni exempelvis planerar för en förstudie, eller om ert projekt bidrar till genomförandet av Östersjöstrategin.

Läs mer om:

 

PDF-version