Tillväxtverket
eu-logotyp

Ansöka

Planerar er organisation att ansöka om finansiering till ert projekt ur Europeiska regionala utvecklingsfonden?

Nya utlysningar kommer att öppna löpande under hela programperioden, pågående och kommande utlysningar finns på sidan Finansiering. När det är dags att ansöka ska ni använda er av den elektroniska tjänsten Min ansökan.

Information som kan vara till er hjälp inför en ansökan hittar ni under avsnittet Planera .

Avsnittet Ansökan innehåller all information du behöver för att kunna ansökan om EU-stöd. Titta gärna på hur Tillväxtverket kommer att bedöma ansökan, för att se vad som måste framgå tydligt i er ansökan.

Avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och Avsluta

En handbok för EU-projekt 2014–2020

Innehållet under avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och Avsluta utgör en handbok för EU-projekt 2014-2020. Handboken är en vägledning för er som planerar och genomför projekt som delfinansieras inom ramen för följande EU-program:

  • Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Stockholm, Östra Mellansverige, Västsverige, Småland och Öarna och Skåne-Blekinge.
  • Nationellt regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning.

För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att stödmottagare följer de krav och villkor som anges i denna handbok.

Version 5.6

Delfinansiering från Öresund-Kattegat-Skagerrak

Söker ni delfinansiering inom det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak omfattas ni av andra regelverk.

Läs mer på interreg-oks.eu

PDF-version