Tillväxtverket
eu-logotyp

Krav på er som ansöker

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

Exempel på offentligrättslig juridisk person är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter.

Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Möjligheten för aktiebolag att söka stöd kan vara begränsat av statsstödsregler om projektet gynnar det enskilda bolaget. Mer om statsstödsregler.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Kapacitet att genomföra projektet

Ni som ansöker om stöd ska kunna visa att ni har kapacitet att genomföra projektet. Tillväxtverket kommer att bedöma er kapacitet utifrån er ekonomiska, administrativa och operativa förmåga att genomföra projektet.

Mer om kapacitet att genomföra projektet

God likviditet

Utbetalning av stöd sker i efterskott, för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Det innebär att ni som stödsökande själva ska ha en betalningsförmåga som är tillräcklig för att kunna finansiera projektets kostnader i avvaktan på att stödet ska betalas ut. Det finns dock möjlighet till förskott under vissa förutsättningar.

Mer om likviditet och förskott

PDF-version