Tillväxtverket

Handbok för nationella projektmedel

Handboken är en vägledning för er som planerar och genomför projekt som delfinansieras med nationella projektmedel inom ramen för Tillväxtverkets nationella program och insatser.

Handboken omfattar avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och rapportera och Avsluta.

Följ krav och villkor

För att Tillväxtverket ska bevilja och betala ut stöd till ett projekt krävs det att stödmottagaren följer de krav och villkor som hänvisas till i denna handbok.

Prenumerera

Vill du veta när vi uppdaterar innehållet i Handbok för Nationella projektmedel? Prenumerera på nya versioner av Handbok för projektmedel.

PDF-version