Tillväxtverket

Smart start för enklare regler

Tillväxtverket har utvecklat ett stöd som ska hjälpa dig att lägga resurserna i konsekvensutredningsarbetet på rätt ställe så att utredningen blir proportionerlig.

Metoden, Smart start för enklare regler, bidrar till att du kan göra en rimlig prioritering av resurser och tid som står i proportion till regelförslagets påverkan, dess bakgrund och typ av förändring.

Se filmen Smart start för enklare regler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Henrik Tegehed
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se