Tillväxtverket
Kvinna vilar efter löprunda.

Foto: Maskot

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av andra och varandra.

Här kan du ta del av företagares och regioners utmaningar och satsningar.

 1. Artikel Snabbspår för nyanlända företagare - Almi Nord

  - Tillväxtverket Digitala lösningar en framgångsfaktor för projekt i glesbygd När de geografiska avstånden är stora gäller det att hitta alternativa lösningar…

  Insatser

 2. Artikel Snabbare integration - ALMI Skåne

  - Tillväxtverket Rätt riktning för nyanlända företagar­kvinnor Business navigation in Sweden stöttade ny­anlända entreprenörs­kvinnor i att navigera rätt…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Medarbetare Företagande Internationalisering Mångfald Starta företag

 3. Artikel Snabbspår för nyanlända företagare - Nyföretagarcentrum Sverige

  - Tillväxtverket – Med facit i hand kan vi konstatera att vi hittade ett lyckat koncept i fyra delar. Rådgivning, utbildning, mentorskap och slutligen…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Medarbetare Företagande Internationalisering Mångfald Regional utveckling Starta företag

 4. Artikel Snabbspår för nyanlända företagare - Nyföretagarcentrum Göteborg

  - Tillväxtverket Nyföretagarcentrum i Göteborg satsade på ett mentorsprojekt där nyanlända fick stöd och möjlighet att bredda sina nätverk via mentorer…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Medarbetare Internationalisering Kompetens Mångfald Regional utveckling Starta företag

 5. Artikel Snabbare integration - Uppvidinge kommun

  Artikel Snabbare integration - Uppvidinge kommun - Tillväxtverket Från utsatthet till yrkesstolthet Att ta klivet från utsatthet och stort behov av stöd…

  Vägledning Företag Regioner Andra aktörer Mångfald Regional utveckling Starta företag

 6. Artikel Snabbare integration - Högsby kommun

  - Tillväxtverket Nyanlända yrkesutbildas i bristyrke Integrationsprojektet ”Svets och svenska – en ljusnande framtid” är en riktig framgångssaga. Högsby…

  Vägledning Företag Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens Mångfald Regional utveckling

 7. Artikel Snabbare integration - Emmaboda kommun

  - Tillväxtverket Matchning skapar anställningar och integration Emmaboda jobbar effektivt med att ta tillvara ny kompetens som kommer till kommunen. I…

  Vägledning Regioner Andra aktörer Kompetens Mångfald Regional utveckling Starta företag

 8. Samarbete har lett till bostadsbyggande

  Trots närheten till Stockholm och Uppsala och stora arbetsgivare har Östhammar i många år haft en stagnerad befolkningsutveckling. En anledning är bostadsbristen…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional utveckling

 9. Lyckat samarbete mellan fastighets­ägare och kommun

  I Haninge har fastighetsägarna och kommunen gjort gemensam sak för att utveckla stadskärnan. Det handlar om gemensamma mål för byggnadsvolymer och infrastruktur…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional utveckling

 10. Storuman redo för större företags­etableringar

  När Storuman sökte projektmedel från Tillväxtverket var ett större gruvprojekt aktuellt i Tärnaby. Med så stora planer blir det mycket för en liten kommun…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional utveckling