Tillväxtverket

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av varandra hur vi kan stärka företag och regioner.

 1. Branschforum ger besöksnäringen strategisk plattform

  För att fånga upp utmaningarna för näringsliv, utbildningsanordnare och offentliga parter kopplade till besöksnäringen fick Stua, som ansvarar för regional…

  Insatser Turism

 2. Digital närvaro sätter besöksnäringen på kartan

  Med digitala verktyg hjälper Swedish Lapland Visitors Board till med att sätta företagen inom besöksnäringen i nordligaste Sverige på kartan, bokstavligen…

  Insatser Turism

 3. Företag lotsas genom snabb produktutveckling

  Med Heart of Laplands produktlabb får företag inom besöksnäringen i östra Norrbotten chansen att gå från idé till testad och färdig produkt på rekordtid…

  Insatser Turism

 4. Grupp med mandat lyfter Agenda 2030

  Nya sätt att samarbeta i Uppsala län har målet att skapa Sveriges bästa landsbygdskommuner. Fler informella beslut mellan kommuner, Region Uppsala och…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

 5. Höga kusten lyfter landsbygdstalare

  För tionde året ordnar fyra kommuner i Höga kusten en konferens med landsbygder som tema. I år var framtidens mat i fokus. På scenen fanns allt från trendspanare…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

 6. 92 lokala tankar lyfter Gotland

  I Visby samlas varje år företagare och forskare på landsbygdskonferensen 92 möjligheter . I mötet mellan lokala eldsjälar och entreprenörer stärks nätverk…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

 7. Tre kommuner i norr lyfter unga

  Arjeplog, Boden och Dorotea kommuner har i tre år anställt ungdomskonsulenter i projektet Youth Up North. De vill öka ungas inflytande över platsen där…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

 8. Johan lämnade Stockholm för ett lugnare liv i Jämtland

  Efter flera år i ett stressigt Stockholm med en timmas pendling till jobbet, enkel väg, bestämde sig Johan Skott för att det var dags för en helt ny livsstil…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Turism

 9. Pandemin innebar både nya utmaningar och möjligheter

  Behov av mer utrymme, ökad efterfrågan på naturupplevelser och många som vill ägna sig åt hälsa och återhämtning. Pandemin har visat nya områden som Böda…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Turism

 10. Västerbotten Experience hjälper både företag och besökare

  I Västerbotten har hållbarhet blivit ett nav för besöksnäringen. Västerbotten Experience är ett samarbete mellan regionen, destinationsbolagen, kommunerna…

  Insatser Företag Regioner Turism