Tillväxtverket

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av varandra hur vi kan stärka företag och regioner.

Filtrera utifrån målgrupp Filtrera utifrån tema
  1. Add Truly hjälper företag att bistånds­placera

    När Anna Urombi, arbetade med biståndsarbete för FN lade hon märke till hur effektiva de små, lokala biståndsorganisationerna var. Hon upplevde att deras…

    Insatser Företag Andra aktörer Företagande

  2. Nya affärer genom reserverad upp­handling

    Stenbacken var ett av de första företagen som vann en reserverad upphandling när den nya lagstiftningen trädde i kraft 2017. Kooperativet är ett boende…

    Insatser Företag Andra aktörer Företagande