Tillväxtverket

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av varandra hur vi kan stärka företag och regioner.

Filtrera utifrån målgrupp Filtrera utifrån tema
  1. Butiken Ottsjö-Bua är byns knutpunkt

    Affären vid bergets fot är navet i turistbyn Ottsjö. I den lilla butiken kan både företagare och privatpersoner få hjälp med det mesta, allt från medicin…

    Nyhet Företag Regioner Företagande Regional kapacitet Turism

  2. Service viktig bas för turistföretagen

    – Kan det bli praktiskt för människor att bo i skärgården och landsbygder, med enkla transporter och tillgänglighet till service, då blir det också möjligt…

    Insatser Företag Regioner Regional kapacitet