Tillväxtverket

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av andra och varandra.

  1. Möjligheternas Region

    Ett samverkansprojekt mellan åtta kommuner i Västerbottens inland för att stärka företagandet genom fler nya företag och produkter men även växande företag…

    Företag Regioner EU Företagande Regional kapacitet Starta företag

  2. Snabbspår för nyanlända i Nyköping

    Snabbspår för nyanlända företagare i Sörmland har gett affärsidéer och långt framskridna planer på nya företag. Dessutom motivation och nätverk, både hos…

    Insatser Regioner Andra aktörer Starta företag