Tillväxtverket

Framtiden sker i digitala möten

Digitala mässor, möten och andra digitala säljkanaler har skapat nya möjligheter för företag att nå ut i internationella sammanhang. Compare stärker kunskapen hos företag att maximera sin digitala kommunikation.

Pandemin och klimathotet har minskat möjligheten att skapa fysiska möten

Bild på Peter Fagrell CWT Worktools

Peter Fagrell

CWT Worktools är en av de ledande aktörerna för tillverkning av skyltmaterial. Deras främsta kommunikation med kunder har skett via mässor och fysiska möten. Nu ville de hitta nya möjligheter att nå ut med sina produkter med hjälp av digitala säljkanaler.

– För att kunna saluföra våra produkter så ser vi stora möjligheter och egentligen nödvändigheter att kunna digitalt marknadsföra oss genom strömmande videos, vi vill kunna köra livesessioner med kunder och nya prospekt. Vi har fått hjälp och guidning av Compare som har tagit oss stormsteg fram i den här processen. Jag tror att livestreaming kommer att vara vårt framtida sätt att interagera med kunder dels i försäljningsögonblicket men också i supportfrågor, utbildningsfrågor, säljcoaching – i alla sådana moment kan det vara väldigt värdefullt. Vi slipper naturligtvis en massa resor och vi får en snabb kontakt med kunden, berättar Peter Fagrell, huvudägare och säljare på CWT Worktools.

Compare är en stiftelse som samlar företag, organisationer och individer som tillsammans vill utveckla Värmland till en attraktiv digital region, nationellt såväl som internationellt. Med stöd från Tillväxtverkets insats regional exportsamverkan fick stiftelsen chans att hjälpa små och medelstora företag att optimera sina möjligheter att synas och verka på digitala mötesplatser över hela världen. CWT Worktools var ett av de företag som deltog i Compares utbildning. Deras kunder finns framför allt på den internationella marknaden och fysiska möten varit helt avgörande för deras verksamhet – fram tills idag.

Kommunikationen blev ännu bättre med digitala möten

CWT Worktools har besökt många mässor under åren. Idag är digitala mässor och andra mötesplattformar vardag.

– Vi har lärt oss otroligt mycket och ställer in oss på att det är en helt annan verklighet vi möter efter Coronapandemin, säger Peter som tror att många företag överskattar investeringsbehovet för att komma i gång.

Han tycker att CWT Worktools med nyvunna, digitala kunskaper flyttat fram positionerna rejält.

Bild på Mikael Holmgren Compare

Mikael Holmgren

Ny teknik och kunskap skapar nya kundkontakter och minskar resandet

– Världen förändras snabbt och det blir allt vanligare att företag deltar som utställare på digitala mässor, det vill säga visar upp sig och kommer i kontakt med nya potentiella kunder och marknader utan att befinna sig fysiskt på plats, säger Mikael Holmgren, processledare Industri och kompetens på Compare.

– Många företag har också återförsäljare ute i världen som behöver detaljerad support och utbildning på plats för sina produkter. Den här utbildningen möjliggör för dem att kunna hjälpa sina kunder utan att befinna sig fysiskt på plats.

Företagarna fick gå en utbildning på sex tillfällen då Compare tillhandahöll dem med en inspelningsstudio. Syftet var att de sedan på hemmaplan skulle kunna bygga upp en miljö utifrån sina behov och förutsättningar och hålla och delta i digitala möten.

– Genom att hjälpa företagarna att skapa digitala mötesplatser så sparar de restid, men möjliggör också möten som under rådande pandemitider annars inte hade varit möjliga, säger Mikael.

Compare har stärkt kunskapen hos företagarna att i förlängningen kunna genomföra bra möten och också kunna koppla ett affärsutfall till en bättre teknik.

– Sedan är det såklart av stort intresse ur hållbarhetssynpunkt för företagen att kunna verka mer digitalt, avslutar Mikael.

Fakta om projektet

Projektnamn: Digital Exhibitions
Stödmottagare: Stiftelsen Compare Karlstad Competence Area, i samarbete med Region Värmland, Verksamt Värmland 2.0 och regional exportsamverkan.
Projekttid: 1 april – 30 november 2021
Beviljat stöd: 735 073 kronor

Regional exportsamverkan finansierade sju utvecklingsprojekt år 2021

Under 2021 genomfördes sju utvecklingsprojekt inom Regional exportsamverkan. Projekten hade fokus på branschsatsningar eller satsningar för att nå en bredd av småföretag. Projekten genomfördes av två eller flera aktörer - offentliga och privata - i samverkan med syfte att bidra till en långsiktig förändring i främjarsystemet.

I Projektbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om 2021-års utvecklingsprojekt:

  • Strategiska beslut baserade på annonseringsdata för att främja SME företags export, Kunskapspartner i Lund AB, ärende-id 20304177
  • Digital Exhibitions, Compare Karlstad Competence Area, ärende-id 20304170
  • Virtual Connections, SmiLe INCUBATOR AB, ärende-id 20304137
  • Stärk exporten hos Sveriges SME genom samarbete, Make Trade, ärende-id 20304180
  • Stärk exporten hos Sveriges SME genom samarbete, Trä och möbelföretagen, ärende-id 20304173
  • Exportfrämjande, Swerig, ärende-id 20304076
  • Samverkansprojekt ALMI & Business Sweden, ALMI Företagspartner Uppsala AB, ärende-id 20304085

I slutet av januari 2022 öppnar årets utlysning för utvecklingsprojekt inom Regional exportsamverkan. Fokus ligger på fördjupade och företagsnära branschsatsningar, och export- och företagsfrämjande aktörer kan söka. Mer information kommer att finnas på Tillväxtverkets sida för Utlysningar.