Tillväxtverket

Publikationer

Här finns Tillväxtverkets publikationer för nedladdning (2015 och framåt).

Vill du söka en publikation via sökord använder du sökrutan i sidans topp. Nedan kan du söka utifrån tema eller målgrupp.

Vill du beställa en tryckt publikation eller söker du en publikation som publicerades innan 2015 hänvisar vi till vår webbshop.

Tillväxtverkets webbshoplänk till annan webbplats

 1. Nyanlända och vägen till arbete och företagande

  - Tillväxtverket 30 lärdomar för att utveckla insatser inom integration Tillväxtverket har arbetat med nyanlända och företagande sedan hösten 2015. Vi…

  Publikation Regioner Andra aktörer Mångfald Regional utveckling

 2. Utveckla svenska städer

  - Tillväxtverket Rapporten Utveckla svenska städer - planera för smart tillväxt, visar att samarbete är viktigt för att platser ska bli attraktiva. Attraktiva…

  Publikation Regioner Andra aktörer Grön tillväxt Regional utveckling

 3. Kreametern

  - Tillväxtverket En guide till svensk statistik för kulturella och kreativa näringar I den här rapporten förklarar vi hur du kan använda statistiken som…

  Publikation Regioner Andra aktörer Kultur

 4. Starta företag i Sverige - spanska

  - Tillväxtverket Kan man starta företag som asylsökande? Gäller särskilda regler för den som är nyanländ och vill starta ett företag? I foldern reder vi…

  Publikation Andra aktörer Företagande Mångfald Starta företag

 5. Starta företag i Sverige - franska

  - Tillväxtverket Kan man starta företag som asylsökande? Gäller särskilda regler för den som är nyanländ och vill starta ett företag? I foldern reder vi…

  Publikation Andra aktörer Företagande Mångfald Starta företag

 6. Starta företag i Sverige - ryska

  - Tillväxtverket Kan man starta företag som asylsökande? Gäller särskilda regler för den som är nyanländ och vill starta ett företag? I foldern reder vi…

  Publikation Andra aktörer Företagande Mångfald Starta företag

 7. Starta företag i Sverige - somaliska

  - Tillväxtverket Kan man starta företag som asylsökande? Gäller särskilda regler för den som är nyanländ och vill starta ett företag? I foldern reder vi…

  Publikation Andra aktörer Företagande Mångfald Starta företag

 8. Starta företag i Sverige - tigrinja

  - Tillväxtverket Kan man starta företag som asylsökande? Gäller särskilda regler för den som är nyanländ och vill starta ett företag? I foldern reder vi…

  Publikation Andra aktörer Företagande Mångfald Starta företag

 9. Starta företag i Sverige - dari

  - Tillväxtverket Kan man starta företag som asylsökande? Gäller särskilda regler för den som är nyanländ och vill starta ett företag? I foldern reder vi…

  Publikation Andra aktörer Företagande Mångfald Starta företag

 10. Räcker pengarna?

  - Tillväxtverket Med rapporten Räcker pengarna? gör vi en fallstudie över hur små och medelstora företag i Mellersta Norrland har tillgång till och efterfrågar…

  Publikation Företag Regioner Företagande Regional utveckling Starta företag