Tillväxtverket

Publikationer

Här hittar du Tillväxtverkets publikationer från 2015 och framåt.

Söker du en publikation utgiven före 2015? Skicka ett mejl till tillvaxtverket@tillvaxtverket.se. Ange om möjligt titel, utgivningsår och publikationsnummer.

Söker du en rapport från Tillväxtverket till regeringen om ett avslutat regeringsuppdrag? Gå till sidan Slutrapporterade regeringsuppdrag.

  1. Insatser för digitalisering av företag

    Den här rapporten handlar om offentliga insatser på regional och lokal nivå. Att ha god kunskap om offentliga insatser för ökad digitalisering i företag…

    Publikation Regioner Andra aktörer Digitalisering