Tillväxtverket

Publikationer

Här finns Tillväxtverkets publikationer från 2015 och framåt att läsa eller ladda ner.

Söker du en publikation som publicerats innan 2015 hänvisar vi till Tillväxtverkets publikationsarkivlänk till annan webbplats


  1. Regionala serviceprogram delrapport 2014

    Rapport är en sammanställning och redovisning av hur länen genomfört sina respektive regionala serviceprogram under 2014. Den innehåller en beskrivning…

    Publikation Regioner Regional kapacitet

  2. Strategier för samverkan

    Om myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2015-2020. Här presenterar Tillväxtverket en samlad bild av 14 myndigheters strategier för medverkan…

    Publikation Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

  3. Kommersiell service i gles- och landsbygder

    Regeringen uppdrog 2011 åt Tillväxtverket att fördela 20 miljoner kronor (mnkr) per år under perioden 2011-2014 till länsstyrelser eller i förekommande…

    Publikation Regioner EU Regional kapacitet

  4. Tillväxt och sysselsättning i hela Sverige - kortversion av det Nationella regionalfondsprogrammet

    Tillväxt och sysselsättning i hela Sverige Detta är en kortversion av det Nationella regionalfondsprogrammet. Här beskrivs fokus på insatsområden, resultat…

    Publikation Regioner EU Regional kapacitet

  5. Kortversion av det regionala strukturfonds­programmet för Skåne-Blekinge

    En kortversion av det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge 2014-2020. Här beskrivs insatsområden, resultat som programmet ska arbeta för…

    Publikation Regioner EU Regional kapacitet

  6. Handbok inför gruv-eller täktsatsningar.

    Handboken vänder sig till tjänstemän eller politiker i en kommun som kan komma att beröras av gruv- eller täktsatsningar. Syftet är att belysa vilka åtgärder…

    Publikation Andra aktörer Företagande Regional kapacitet

  7. Statliga myndigheters arbete för regional tillväxt 2015–2020

    Skriften innehåller kort information om 14 myndigheters strategier för medverkan i det regionala tillväxtarbetet.

    Publikation Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

  8. Investerings­prioriteringar Nationellt regionalfonds­program

    Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i hela Sverige. Skriften ger en överblick av investeringsprioriteringarna…

    Publikation Regioner EU Regional kapacitet

  9. Dialogseminarium för stärkt samverkan

    Publikationen är en sammanställning av artiklar och intervjuer om de regionala dialogseminarier som genomförts. Den ska stärka kunskapen om samhällsplaneringens…

    Publikation Regioner Regional kapacitet

  10. ERDF investments in growth and employment

    The European Regional Development Fund (ERDF) is investing in growth and employment throughout Sweden. This information folder provides an overview of…

    Publikation Regioner EU Regional kapacitetBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.