Tillväxtverket

Publikationer

Här hittar du Tillväxtverkets publikationer från 2015 och framåt.

Söker du en publikation utgiven före 2015? Skicka ett mejl till tillvaxtverket@tillvaxtverket.se. Ange om möjligt titel, utgivningsår och publikationsnummer.

Söker du en rapport från Tillväxtverket till regeringen om ett avslutat regeringsuppdrag? Gå till sidan Slutrapporterade regeringsuppdrag.

Filtrera utifrån målgrupp Filtrera utifrån tema
  1. Statliga myndigheters arbete för regional tillväxt 2015–2020

    Skriften innehåller kort information om 14 myndigheters strategier för medverkan i det regionala tillväxtarbetet.

    Publikation Regioner Andra aktörer Regional kapacitet