Tillväxtverket

Publikationer

Här hittar du Tillväxtverkets publikationer från 2015 och framåt.

Publikation publicerade före 2015 hittar du i Tillväxtverkets publikationsarkivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  1. Slututvärdering av SREss

    Den internationella forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) började byggas i Lund hösten 2014 och kommer att vara i full drift 2025. ESS…

    Publikation Företag Regioner Andra aktörer EU Företagande Kompetens Regional kapacitet

  2. Företagens behov av service i gles- och landsbygder

    Tillgång till kommersiell service är grunden för att företag ska kunna verka och utvecklas i alla delar av landet. Tillgänglighet till bensin, dagligvaror…

    Publikation Företag Regioner EU Företagande Regional kapacitet DigitaliseringBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.