Tillväxtverket

Publikationer

Här hittar du Tillväxtverkets publikationer från 2015 och framåt.

Söker du en publikation utgiven före 2015? Skicka ett mejl till tillvaxtverket@tillvaxtverket.se. Ange om möjligt titel, utgivningsår och publikationsnummer.

Söker du en rapport från Tillväxtverket till regeringen om ett avslutat regeringsuppdrag? Gå till sidan Slutrapporterade regeringsuppdrag.

  1. Företagens med­verkan i offentlig upphandling

    Företagens med­verkan i offentlig upphandling Bara 14 procent av de svenska små och medelstora företagen har deltagit i en offentlig upphandling under…

    Publikation Företag Företagande