Tillväxtverket

Publikationer

Här hittar du Tillväxtverkets publikationer från 2015 och framåt.

Söker du en publikation utgiven före 2015? Skicka ett mejl till tillvaxtverket@tillvaxtverket.se. Ange om möjligt titel, utgivningsår och publikationsnummer.

Söker du en rapport från Tillväxtverket till regeringen om ett avslutat regeringsuppdrag? Gå till sidan Slutrapporterade regeringsuppdrag.

  1. Tourism in Sweden – 2014 edition

    In this publication, travel and tourism are illustrated from many different perspectives, such as the economy, employment, volumes, behavior and supply…

    Publikation Företag Regioner Andra aktörer Turism Affärsutveckling

  2. Företagens med­verkan i offentlig upphandling

    Företagens med­verkan i offentlig upphandling Bara 14 procent av de svenska små och medelstora företagen har deltagit i en offentlig upphandling under…

    Publikation Företag Företagande