Tillväxtverket

Publikationer

Här hittar du Tillväxtverkets publikationer från 2015 och framåt.

Söker du en publikation utgiven före 2015? Skicka ett mejl till tillvaxtverket@tillvaxtverket.se. Ange om möjligt titel, utgivningsår och publikationsnummer.

Söker du en rapport från Tillväxtverket till regeringen om ett avslutat regeringsuppdrag? Gå till sidan Slutrapporterade regeringsuppdrag.

  1. Modebranschen i Sverige – Statistik och analys 2015

    För andra året i rad publicerar Tillväxtverket, i samarbete med ett antal modeorganisationer, ny statistik för den svenska modebranschen. Rapporten visar…

    Publikation Företag Kultur Statistik Affärsutveckling

  2. IBIS 2014

    2014-års statistik för inkommande besökare i Sverige.

    Publikation Företag Regioner Andra aktörer Statistik Turism Affärsutveckling