Tillväxtverket

Publikationer

Här hittar du Tillväxtverkets publikationer från 2015 och framåt.

Söker du en publikation utgiven före 2015? Skicka ett mejl till tillvaxtverket@tillvaxtverket.se. Ange om möjligt titel, utgivningsår och publikationsnummer.

Söker du en rapport från Tillväxtverket till regeringen om ett avslutat regeringsuppdrag? Gå till sidan Slutrapporterade regeringsuppdrag.

  1. När lagar och regler faller ut olika

    I denna rapport lyfter Tillväxtverket fram kunskap om vilka steg företag behöver ta för att gå från idé till verklighet, när det gäller att investera i…

    Publikation Företag Regioner Andra aktörer Förenkling Regional kapacitet