Tillväxtverket

Publikationer

Här hittar du Tillväxtverkets publikationer från 2015 och framåt.

Söker du en publikation utgiven före 2015? Skicka ett mejl till tillvaxtverket@tillvaxtverket.se. Ange om möjligt titel, utgivningsår och publikationsnummer.

Söker du en rapport från Tillväxtverket till regeringen om ett avslutat regeringsuppdrag? Gå till sidan Slutrapporterade regeringsuppdrag.

Filtrera utifrån målgrupp Filtrera utifrån tema
  1. Utveckla Sverige

    En sammanställning av de 26 program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna, ESI-fonderna, som berör Sverige, och i vilka program svenska organisationer…

    Publikation Regioner EU Regional kapacitet