Tillväxtverket

Publikationer

Här hittar du Tillväxtverkets publikationer från 2015 och framåt.

Publikationer publicerade före 2015 hittar du i Tillväxtverkets publikationsarkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapporter till regeringen (återrapportering på genomförda regeringsuppdrag) hittar du på sidan Avslutade uppdrag.

  1. Entreprenör­skaps­barometern 2016

    Entreprenörskapsbarometern 2016 fördjupar kunskapen om människors syn på företagande. Undersökningen visar till exempel vilka för- och nackdelar personer…

    Publikation Företag Regioner Andra aktörer Företagande

  2. Migration, företagande och etablering

    I studien har Tillväxtverket låtit kartlägga hur gällande lagar och regler ser ut för asylsökande och nyanlända som vill arbeta eller starta företag i…

    Publikation Företag Regioner Andra aktörer Företagande