Tillväxtverket

Strukturfonds­programmet för Östra Mellansverige

Kortversion av Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i Östra Mellansverige 2014-2020. Här beskrivs insatsområden, resultat som programmet ska arbeta för och indikatorer för uppföljning.

Kortversionen av Strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige

Pub.nr.: Info 0652
ISBN: 978-91-87903-69-4
Årtal: 2016


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.