Tillväxtverket
Kvinna tittar in i kameran med två kollegor bakom.

Utlysningar

Planerade utlysningar
Se vilka utlysningar som är planerade längre fram.

 1. Investe­ringar för syssel­­sättning och tillväxt i Övre Norrland

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2018:2 inom EU-programmet Övre Norrland (Regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar för insatser som bidrar till sysselsättning…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 2. Information för utveckling av lokala service­lösningar

  Sista ansökningsdag:

  Tillväxtverket utlyser projektmedel för informationsinsatser om utveckling av lokala servicelösningar. Syftet är att få spridning på goda exempel som finns…

  Utlysning Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

 3. Utveckla service i gles- och landsbygder–tema besöksnäring         

  Sista ansökningsdag:

  Utveckla service i gles- och landsbygder–tema besöksnäring Utlysning avser projektmedel till utveckling av lokala servicelösningar. Under perioden 1 april…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 4. Nätverk och kontakter på arbets­marknaden för utrikes födda kvinnor

  Sista ansökningsdag:

  Vill ni bidra till insatser som kan leda till att fler utrikes födda kvinnor får jobb i företag och offentlig verksamhet samtidigt som ni medverkar till…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens Regional kapacitet

 5. Integration i regional kompetens­försörjning

  Sista ansökningsdag:

  Riktad inbjudan till aktörer med regionalt utvecklingsansvar att ansöka om projektmedel till insatser som bidrar till att stärka integrationsperspektivet…

  Utlysning Regioner Företagande Kompetens Regional kapacitet

 6. Utveckla Mellersta Norrlands konkurrens­kraft­

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2018:2 i det regionala strukturfondsprogrammet är öppen för ansökningar för projekt som bidrar till sysselsättning och tillväxt i Mellersta Norrland…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 7. Insatser för hållbar stads­utveckling i Stockholm

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Stockholm (regionalt strukturfonds­program) öppnar för ansökningar om stöd till utlysning 2018:2 för insatser för att stödja övergången till…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 8. Ramprojekt inom Life science i Stockholm

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Stockholm (regionalt strukturfonds­program) öppnar utlysning 2018:3 för ansökningar om stöd till insatser inom investerings­prioritering…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 9. Utveckla konkurrens­­kraften i Norra Mellansverige

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Norra Mellansverige (regionalt utvecklingsprogram) öppnar utlysning 2018:3 för ansökningar om stöd för investeringar för sysselsättning och…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 10. Smart och hållbar tillväxt för alla - Östra Mellansverige

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Östra Mellansverige (regionalt strukturfondsprogram) öppnar för ansökningar om stöd till utlysning 2018:2 för insatser för smart och hållbar…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitetBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.