Tillväxtverket
Kvinna tittar in i kameran med två kollegor bakom.

Utlysningar

Planerade utlysningar
Se vilka utlysningar som är planerade längre fram.

 1. Insatser för bredbands­infrastruktur inom EU-programmet Norra Mellansverige

  Sista ansökningsdag:

  EU-programmet Norra Mellansverige (regionalt strukturfondsprogram) öppnar utlysning 2018:2 för ansökningar om stöd för investeringar i bredbandsinfrastruktur…

  Utlysning Företag Andra aktörer EU

 2. Stöd till ban­brytande innova­tiva företag (Horisont 2020)­

  Sista ansökningsdag:

  SME-instrumentet är ett EU-stöd, inom Horisont 2020, till banbrytande företag med potential att skapa nya marknader eller som radikalt kan förändra existerande…

  Utlysning Företag EU

 3. Tillväxtskapande samhällsplanering 2018

  Sista ansökningsdag:

  Arbetar ni med samhällsplanering eller näringslivsutveckling i en region eller i en kommun? Sök finansiering för projekt som ökar kunskapen om hur regionala…

  Utlysning Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens Regional kapacitet Affärsutveckling

 4. Kluster med koppling till smart speciali­sering ­– S3-piloten

  Sista ansökningsdag:

  Är ni ett kluster som är prioriterat i regionens smarta specialisering? Tillväxtverket erbjuder er i ett första steg kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte…

  Utlysning Företag Regioner Regional kapacitet

 5. Riktad utlysning - utveckla det lokala näringslivet

  Sista ansökningsdag:

  Regeringen har pekat ut 39 kommuner som ska få statligt stöd för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att…

  Utlysning Regioner Företagande Regional kapacitet Affärsutveckling

 6. Utveckla socialt entreprenörskap i din region!

  Sista ansökningsdag:

  Vill du förbättra förutsättningarna för socialt entreprenörskap och socialt företagande i din region? Vi välkomnar nu nio regionalt utvecklings­ansvariga…

  Utlysning Regioner Företagande Regional kapacitet Affärsutveckling

 7. Enklare vägar till jobb 2.0

  Sista ansökningsdag:

  Vill ni bidra till hållbar tillväxt i hela Sverige genom att stärka näringslivets kompetensförsörjning samtidigt som ni medverkar till ett mer jämställt…

  Utlysning Företag Andra aktörer Företagande Kompetens

 8. Utveckla konkurrens­­kraften i Skåne-Blekinge

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2018.1 i EU-programmet Skåne-Blekinge (regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar. Det är möjligt att söka till programmets samtliga…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 9. Checkar för digitalisering

  Sista ansökningsdag:

  För små företag som vill ta in extern kompetens. OBS! Det är olika ansökningstider för olika regioner, kontakta din region för mer information. Vill ni…

  Utlysning Företag Kompetens Affärsutveckling Digitalisering

 10. Checkar för international­isering

  Sista ansökningsdag:

  För små företag som vill ta in extern kompetens. OBS! Det är olika ansökningstider för olika regioner, kontakta din region för mer information. Har du…

  Utlysning Företag Kompetens