Tillväxtverket

Utlysningar

 1. Stärk exporten hos Sveriges SME företag genom samarbete

  Sista ansökningsdag:

  Nu finns möjlighet för regionala och nationella export- och företagsfrämjande aktörer att söka medel för strategiska projekt för att stärka exporten hos…

  Utlysning

 2. Stärk företags förmåga att ställa om under och efter pandemin i Övre Norrland

  Sista ansökningsdag:

  Välkommen att söka stöd för att stärka företagens förmåga att ställa om. Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 3. Sök finansiering till affärsutvecklings­checkar inom React-EU

  Sista ansökningsdag:

  Nu kan regionalt utvecklingsansvariga aktörer ansöka om finansiering till affärsutvecklings­checkar och administrativt stöd. Stödet ska gå till insatser…

  Utlysning Regioner EU

 4. Stärk företags förmåga att ställa om under och efter pandemin - Östra Mellansverige

  Sista ansökningsdag:

  Välkommen att söka stöd för att stärka företagens förmåga att ställa om. Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 5. Stärk företags förmåga att ställa om under och efter pandemin - Mellersta Norrland

  Sista ansökningsdag:

  Välkommen att söka stöd för att stärka företagens förmåga att ställa om. Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 6. Sök medel för bredbandsbygge i Mellersta Norrland

  Sista ansökningsdag:

  Nu är utlysning 2021:1 för bredband i EU-programområdet Mellersta Norrland öppen för ansökningar. Projekten som får medel ska bidra till sysselsättning…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 7. Stärk företags förmåga att ställa om under och efter pandemin - Stockholm

  Sista ansökningsdag:

  Välkommen att söka stöd för att stärka företagens förmåga att ställa om. Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 8. Stärk företags förmåga att ställa om under och efter pandemin - Skåne Blekinge

  Sista ansökningsdag:

  Välkommen att söka stöd för att stärka företagens förmåga att ställa om. Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 9. Transportbidrag

  Sista ansökningsdag:

  Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske transportbidraget kan minska era kostnadsnackdelar. Vi vill…

  Utlysning Företag

 10. Stärk företags förmåga att ställa om under och efter pandemin - Småland och Öarna

  Sista ansökningsdag:

  Välkommen att söka stöd för att stärka företagens förmåga att ställa om. Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU