Tillväxtverket
Kvinna tittar in i kameran med två kollegor bakom.

Utlysningar

Planerade utlysningar
Se vilka utlysningar som är planerade längre fram.

 1. Smart industri i regionerna 2.0

  Sista ansökningsdag:

  Arbetar ni med regional tillväxt och utveckling med fokus på industrin? Då kan ni söka finansiering för insatser som syftar till att öka konkurrenskraften…

  Utlysning Regioner Andra aktörer Regional kapacitet Affärsutveckling Digitalisering

 2. Pilotprojekt – cirkulär ekonomi

  Sista ansökningsdag:

  Arbetar ni för att stärka konkurrenskraften i små och medelstora företag utifrån miljömässig resurseffektivitet och återbruk? Då kan ni söka utvecklingsstöd…

  Utlysning Företag Andra aktörer Företagande

 3. S3-piloten – stärk kluster­företagens affärs­utveckling och konkurrens­kraft

  Sista ansökningsdag:

  Är ni en av de 22 klusterorganisationer som har valts ut inom S3-piloten? Då kan ni söka finansiering inom ramen för denna utlysning. Målet är att bidra…

  Utlysning Företag Regioner Regional kapacitet

 4. Regionala digitaliserings­koordinatorer

  Sista ansökningsdag:

  Regeringen har gett i uppdrag till de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna att i respektive län inrätta och upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator…

  Utlysning Regioner Digitalisering

 5. Stöd för att stärka regionernas kapacitet

  Sista ansökningsdag:

  Tillväxtverket vill stärka regionernas strategiska roll och bidra till ett effektivare regionalt tillväxtarbete. Har er organisation det regionala utvecklingsansvaret…

  Utlysning Regioner EU Regional kapacitet

 6. Projektmedel för att stärka det regionala servicearbetet

  Sista ansökningsdag:

  Ni som arbetar med att utveckla regional service har nu möjlighet att söka finansiering för att förbättra möjligheterna att verka, bo och vistas i gles-…

  Utlysning Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

 7. Service i gles- och landsbygder – samordnad transport och logistik       

  Sista ansökningsdag:

  Service i gles- och landsbygder – samordnad transport och logistik Långa avstånd gör att varutransporter är en utmaning för operatörer i gles- och landsbygder…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 8. Utveckla socialt entreprenörskap i din region!

  Sista ansökningsdag:

  Förutsättningarna för socialt entreprenörskap och socialt företagande behöver förbättras i hela landet för att vi ska få en hållbar tillväxt. Nu kan regionalt…

  Utlysning Regioner Regional kapacitet Affärsutveckling

 9. Insatser för koldioxidsnål ekonomi

  Sista ansökningsdag:

  Det nationella regionalfondsprogrammet öppnar för ansökningar i utlysning 2018:2. Utlysningen riktar sig till insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnål…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 10. Regionalt investeringsstöd

  Sista ansökningsdag:

  Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader i delar av landet. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader…

  Utlysning Företag Företagande Regional kapacitet Starta företagBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.