Tillväxtverket
Kvinna tittar in i kameran med två kollegor bakom.

Foto: Maskot

Utlysningar

Planerade utlysningar
Se vilka utlysningar som är planerade längre fram.

 1. Erasmus for young entrepreneurs - COSME

  Sista ansökningsdag:

  Utlysningen vänder sig till organisationer som ska förmedla praktik mellan nystartade företag och värdföretag. Det handlar om att hjälpa svenska entreprenörer…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU

 2. Främja företagande bland nyanlända

  Sista ansökningsdag:

  Har du en utvecklad metod för att ta vara på nyanländas kompetens och erfarenhet inom företagande? Nu kan du söka finansiering! Ditt projekt ska baseras…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer Företagande Mångfald Regional utveckling

 3. Turism kopplat till världsarv – COSME

  Sista ansökningsdag:

  Utlysningen handlar om stöd till projekt som har för avsikt att utveckla och marknadsföra transnationella erbjudanden inom turism kopplat till världsarv…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer EU

 4. Digital kompetens i styrelse och ledning

  Sista ansökningsdag:

  Stöttar ni små företag i deras affärsutveckling? Ser ni möjligheterna och vikten av digitalisering för företags internationalisering? Då kan ni ansöka…

  Utlysning Regioner Andra aktörer Företagande Internationalisering Kompetens Digitalisering

 5. Boot camp för digitala startups - tema hållbarhet

  Sista ansökningsdag:

  Boot camp för digitala startups - tema hållbarhet Är du ett av Sveriges hetaste digitala företag? Ta del av Stockholms startup-scen: Vidga ditt nätverk…

  Utlysning Företag Digitalisering

 6. Investeringar för syssel­sättning och tillväxt i Övre Norrland

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2017:2 inom EU-programmet Övre Norrland (Regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar för insatser som bidrar till sysselsättning…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU-program

 7. Utveckla Norra Mellansveriges konkurrenskraft

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2017:3 för det regionala strukturfonds­programmet Norra Mellansverige öppnar för ansökningar inom insatsområde 1, 3 och 4. Det handlar om att…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU-program

 8. Syssel­sättning och tillväxt i Småland och Öarna

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2017:2 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Småland och Öarna är öppen för ansökningar om stöd för investeringar för sysselsättning…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU-program

 9. Ta fram och sprid information om utveckling av lokal service

  Sista ansökningsdag:

  Ta fram och sprid information om utveckling av lokal service Tillväxtverket utlyser 5 miljoner till spridning av information om goda exempel på utveckling…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens Regional utveckling

 10. Forskning, innovation och teknisk utveckling i Stockholm

  Sista ansökningsdag:

  Utlysning 2017:1 inom EU-programmet Stockholm (regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar inom Forskning, innovation och teknisk utveckling…

  Utlysning Regioner Andra aktörer EU-program