Tillväxtverket

C-Voucher – Rådgivning för cirkulära affärsmodeller

Har ditt företag påbörjat sin resa mot att bli mer cirkulärt men behöver stöd i att ytterligare utveckla arbetet? Då kan du, genom EU-projektet C-Voucher, få rådgivning av en affärsutvecklare för att utveckla företagets idé kring en cirkulär affärsmodell.

Vem kan söka?

Ditt företag kan få rådgivning och stöd av en affärsutvecklare för att utveckla en idé kring en cirkulär affärsmodell. Stödet vänder sig till små och medelstora företag (SMElänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) inom branscherna textil, tillverkningsindustri, hälsa, livsmedel och maritima näringar.

Vilken typ av stöd ges?

Företaget får stöd i form av rådgivning och affärsutveckling, kartläggning av möjliga tekniska lösningar och information om ytterligare finansieringsmöjligheter.

Stödet består av två steg

Steg 1 inkluderar en 3-dagars workshop där företaget tillsammans med en affärsutvecklare identifierar och vidareutvecklar företagets idé kring en cirkulär affärsmodell. Under workshopens sista dag presenterar företaget den utvecklade affärsmodellen för en jury. Juryn väljer därefter ut de företag som får möjligheten till att gå vidare till steg 2.

Deltagande företag får ersättning för resekostnader i samband med workshopen som genomförs i Europa (land och plats ännu inte bestämt).

Steg 2. Under en period av 9 månader får de företag som gått vidare möjlighet att, tillsammans med en rådgivare, ytterligare utveckla affärsmodellen som arbetats fram under workshopen. Företaget har en kontinuerlig kontakt med rådgivaren under tidsperioden med vissa mer intensiva faser. Tillsammans utvecklar man en plan för genomförande, en investeringsplan och identifierar vilka tekniska lösningar som behövs.

Stödet till företaget, en så kallad voucher, ges främst i form av rådgivningstid med en affärsutvecklare men kan även täcka kostnader för införande av teknisk lösning.

När kan vi söka?

Ansökan är öppen och sista ansökningsdag är 30 november 2018

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

För att ta del av stödet måste företaget allokera interna resurser från de delar av verksamheten som berörs (företagsledning, ekonomi, produktion, osv) i form av arbetstid. Personalens engagemang är mycket viktigt för ett framgångsrikt genomförande.

3-dagarsworkshopen är planerad till slutet av januari 2019. För att delta måste företaget avsätta tid för 2-3 personer som deltar på plats.

Under steg 2 måste företaget rapportera genomförande och framsteg i processen kontinuerligt (inkluderar även tidsrapportering).

Hur ansöker vi?

Ansökan sker genom att fylla i information om företaget och besvara ett antal frågor via webbsidan: https://smes-open-call.fundingbox.com/
länk till annan webbplats

Stödet riktar sig till ett mindre antal företag, så innan du påbörjar en ansökan ber vi dig kontakta Tillväxtverket genom Linda Backman.

Telefonnr: 08-681 77 32

 

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Backman

08-681 77 32

Informationsmöte

I början av november kommer Tillväxtverket att hålla ett informationsmöte om C-voucher och hur utlysning och ansökan går till. Mötet är i Tillväxtverkets lokaler på Södermalm i Stockholm men det kommer att vara möjligt att delta på länk.

För mer information, kontakta Linda Backman.

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.