Tillväxtverket
eu-logotyp

Stöd till hållbar stadsutveckling

URBACT-programmets nya utlysning för Action Planning Network är intressant för svenska kommuner som vill arbeta tillsammans med andra kommuner runt om i Europa och utveckla en lokal handlingsplan för hållbar stadsutveckling.

Logga för UrbanAct engelsk version

URBACT-programmet planerar att kunna ge stöd till 23 nya nätverk som under kommande tre år vill arbeta fram en ny integrerad handlingsplan för hållbar stadsutveckling tillsammans med andra kommuner runt om i Europa.

Vem kan söka?

Kommuner och kommunala bolag. Regioner, länsstyrelser, lärosäten och andra nyckelaktörer kan delta i projekten, men det är bara kommuner som kan ansöka och därmed vara så kallad Lead Partner.

För vad kan vi söka?

URBACT-programmet planerar att kunna ge stöd till 23 nya nätverk som under kommande tre år vill arbeta fram en ny integrerad handlingsplan för hållbar stadsutveckling tillsammans med andra kommuner runt om i Europa.

Det går att söka stöd för att täcka eventuella lönekostnader för den tid som ingår i projektet, kostnader för resor och uppehälle för möten inom nätverket samt övriga kostnader som är relevanta för genomförandet av projektet.

Fokus ligger på kapacitetsbyggandet och URBACT vill arbeta för att överföra praktisk kunskap och innovation mellan städerna i Europa. Inom URBACT arbetar europeiska städer tillsammans över nationsgränser för att utbyta erfarenheter och utveckla en hållbar och integrerad stadsutveckling. Samtidigt arbetar varje stad i en lokal grupp för att hantera lokala teman.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen nu och stänger den 17 april 2019.

Vad är viktigt att veta?

URBACT-programmet är ett nätverks- och lärandeprogram som EU finansierar för hållbar stadsutveckling som omfattar städer i hela EU samt Norge och Schweiz.

Sedan 2002 har mer än 1 000 kommuner i EU deltagit i URBACT programmet och upplevt hur internationellt samarbete har bidragit till att föra över goda exempel på hållbar stadsutveckling från ett land till ett annat.

Tillväxtverket är nationell kontaktpunkt för URBACT-programmet i Sverige och arbetar med att informera om programmet på svenska och lyfta fram resultat från svenska partner som deltar.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Det finns krav och därför är det mycket viktigt att ta del av två viktiga dokument innan ni skickar in ansökan. Det gäller: ”Terms of reference” och den ”Guide” som finns härlänk till annan webbplats

Hur länge kan projektet pågå?

Projektperioden förväntas vara tre år från startdatum i augusti 2019, till slutdatum i maj 2022.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Svensk partner kan få upp till 70 procent stöd för att täcka till exempel lönekostnader för tid som ingår i projektet, resekostnader och uppehälle för möten inom nätverket samt övriga kostnader som är relevanta för genomförandet av projektet.

Varje URBACT-nätverk kan max få 375 000 euro i stöd från programmet och ytterligare runt 100 000 euro för expertbistånd under genomförandet.

Hur ansöker vi?

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Ansökan skickas till URBACT-sekretariatet i Paris, som handlägger ansökan och lägger fram förslag till programmets övervakningskommitté, med representanter från varje medlemsstat.

Kontakt

Vid frågor om denna utlysningen, eller om URBACT-programmet i övrigt, kontakta gärna:

Niels Boye
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 072-526 97 85