Tillväxtverket

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet. Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar.

En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Vem kan söka?

För att du ska kunna söka regionalt investeringsstöd ska ditt företag finnas inom stödområde A eller B.

Karta över stödområden Öppnas i nytt fönster.

Stödområdena omfattar hela Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län, med undantag för följande tätorter:

I stödområdena ingår dessutom följande kommuner:

  • Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län
  • Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Västra Götalands län
  • Eda, Torsby, Storfors, Munkfors, Årjäng, Sunne, Filipstad, Hagfors, Arvika och Säffle i Värmlands län.

Ytterligare regionala anpassningar kan finnas. Läs mer på er regions hemsida.

För vad kan jag söka?

Du kan få stöd till investeringar i materiella och immateriella tillgångar.

För att stödet ska beviljas måste verksamheten bedömas bli lönsam och varaktig.

Särskilda regler gäller för stora företag

Vi kan bara bevilja stöd till stora företag om investeringen är en nyetablering av en verksamhet - eller en ny verksamhet som inte liknar den som har utförts tidigare vid en befintlig anläggning.

Till stora företag räknas företag som inte är små eller medelstora enligt EU:s -definition: Fristående företag, och företag  tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag, som

  • sysselsätter färre än 250 personer och
  • vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller
  • vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.

När kan jag söka?

Du kan löpande söka regionalt investeringsstöd via Min Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vilka krav, regler och villkor finns?

En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Förordningen som styr vad man kan få stöd för når du via länken nedan:

Gå till Svensk författningssamling och förordning 2015:211 om statligt stöd till regionala investeringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan få mer information av din region eller Tillväxtverket. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt nedan.

När ska jag genomföra projektet?

Det är viktigt att du skickar in din ansökan till innan du gör investeringen.

Om du får stöd ska du göra investeringen inom tre år från att du fått beslutet.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Du kan få maximalt 35 procent av den godkända investeringen i stöd.

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället och tillväxt. Hänsyn tas även till typ av investering, investeringskostnad, typ av företag samt vart i landet företaget verkar.

Grundprincipen är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska bli av. Utbetalning görs i efterhand, vid större belopp även vid flera tillfällen.

Hur ansöker jag?

Du ansöker hos respektive region via minansökan.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din ansökan gäller en investering på över 25 miljoner kronor ska du ansöka till Tillväxtverket.

Mer information

Före en ansökan bör du kontakta din region eller Tillväxtverket för mer information. Se rubriken Kontakt nedan.

Kontakta också gärna kommunens näringslivskontor på ett tidigt stadium. De kan ge värdefulla råd inför ansökan.

Kontakt

Länkar till berörda länsstyrelser och regionförbund:

Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Gotland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Norrbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Uppsala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Sörmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Östergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Kronoberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Jämtland Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Västernorrland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Västmanland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakter på Tillväxtverket:

Nicklas Lantto
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 88

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.