Tillväxtverket

Webbtjänster

Vi sprider kunskap i digitala kanaler och utvecklar webbplatser och tjänster, ofta i samverkan med andra myndigheter och aktörer.

Filtrera utifrån målgrupp Filtrera utifrån tema
  1. Digital spetskompetens

    Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital…

    Webbtjänst Regioner Kompetens Affärsutveckling Digitalisering

  2. Pipos

    är en GIS-plattform Tillväxtverket utvecklar och ansvarar för. Plattformen är utvecklad för att göra beräkningar av avstånd mellan olika geografiska platser…

    Webbtjänst Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering